Teenused

MTÜ Laidevahe Loodus pakub järgmisi looduskaitselisi teenuseid:

  1. Veekogude hooldus- ja niitmistööd amfiibniidukiga Truxor DM 4700;
  2. Loomade kogumine poollooduslike koosluste aladel ja kaalumine mobiilsete aedade ja veiste hoolduspuuriga (sh elektrooniline kaalumine).
Täpsem info: Kalev Au, +372 514 6991, kalev.au@gmail.com