Projektid

MTÜ Laidevahe Loodus on varasemalt osalenud järgmistes looduskaitselistes projektides:

  • projektis „Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja taastamine Saare maakonnas“, kus tehti amfiibniidukiga Truxor DM 4700 vee-elupaikades hooldustöid. Saaremaa Omavalitsuste Liidu partner praktiliste tööde ellu viimisel;
  • koostöös Eestimaa Looduse Fondi vabatahtlikega korraldanud iga-aastaseid talguid poollooduslike alade taastamiseks Laidevahe looduskaitsealal ja ümbritsevatel hoiualadel. Eestimaa Looduse Fondi partner iga-aastaste talgulaagrite korraldamisel ja talguliste sisulisel juhendamisel;
  • koostöös Valjala Vallavalitsusega on püstitatud Laidevahe looduskaitsealale kaks linnutorni. Linnutornide iga-aastane hooldus;
  • MTÜ Laidevahe Loodus liikmed on taastanud Laidevahe looduskaitsealal ja ümbritsevatel hoiualadel kümneid hektareid poollooduslikke kooslusi;
  • MTÜ Laidevahe Loodus liikmed on Keskkonnaameti partnerid niidurüdi elupaikade taastamise projektis;
  • projekti „Laidevahe poollooduslike koosluste säilitamine“ raames osteti 40 lihaveist ja soetati 3 elektrikarjuste komplekti ning võeti karjatamisele täiendavad elupaigad kaitstaval alal;
  • aktiivne osalemine partnerina Laidevahe looduskaitseala ja Siiksaare-Oessaare hoiuala kaitsekorralduskava koostamisel;
  • projekti "Lõve jõe suudmeala avamine ja elupaikade taastamine" raames Lõve jõe suudmeala puhastamine, kudealade taastamine ja kärestike rajamine.