Uudised

* Laidevahe Loodus MTÜ projekt "Lõve jõe suudmeala avamine ja elupaikade taastamine" on lõpule jõudmas ja selle raames toimub lõppüritus kolmapäeval, 25.11.2015 algusega kell 12:30 Sandla kultuurimajas. Ajakavaga on võimalik tutvuda siin.

* Laidevahe Loodus MTÜ on esitanud Keskkonnaametile vee-erikasutusloa pikendamise taotluse, mille raames on muudetud vee-erikasutusluba. Ametlikes Teadaannetes on avaldatud "Vee-erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade" (nr 854012). 

* Lõve jõe projekti raames on Laidevahe Loodus MTÜ  välja kuulutanud lihthanke vesiehitustööde teostamiseks. Hanketeade on avaldatud elektroonilises riigihangete registris.  Hanke nimetus: Elupaikade taastamistööde teostamine projektile “Lõve jõe suudmeala avamine ja elupaikade taastamine“  Viitenumber: 166747 

* Laidevahe Loodus MTÜ-le on väljastatud vee-erikasutusluba. Ametlikes Teadaannetes on avaldatud "Vee-erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade" (nr 835177).

* Ametlikes Teadaannetes on avaldatud "Vee-erikasutusloa menetluse algatamise teade" (nr 814233)

* Lõve jõe projekti tutvustavad artiklid on avaldatud Valjala vallalehes "Kaja" ja Pihtla vallalehes "Kraater"