Tegevused

06/2014                   Rahastamislepingu sõlmimine
07/2014 - 12/2015 Interneti lehekülje koostamine ja uuendamine
07/2014 - 12/2015 Artiklite koostamised ja avaldamised
08/2014 - 12/2014 Uurimis-projekteerimistööd
09/2014 - 02/2015 Keskkonnamõju hindamise läbiviimine
04/2015                   Projekti kooskõlastamine
09/2014 - 04/2015 Vee-erikasutusloa taotlemine
02/2015 - 05/2015 Ehitusloa taotlemine
04/2015 - 10/2015 Projektis kavandatud tööde elluviimine
11/2015                   Tööde üleandmine, kasutusloa väljastamine
10/2015 - 12/2015 Projekti lõppürituse korraldamine
10/2015 - 12/2015 Projekti aruandluse koostamine